Giới thiệu

Hiện là nhân viên Marketing cho công ty nhân sự tại VIệt Nam, muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức về marketing cũng như là những xu hướng về ngành này

Liên hệ