Giới thiệu

Minh là marketing manager của công ty Bin Corporation Group. Công ty mình có nhiều mảng kinh doanh, trong đó mình quản lý 2 business về tài chính : Digital Bank và Thương mại điện tử - cổng thanh toán thẻ.

Liên hệ