Giới thiệu

Hiện đang làm Event Executive tại TopDev, đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện lớn hằng năm trong giới công nghệ : Vietnam Mobile Day và Vietnam Web Submit

Liên hệ