Giới thiệu

Tôi là Business Manager đang cung cấp các nguyên liệu, phụ gia cho ngành food & beverage. Tôi rất quan tâm đến các thông tin, cập nhật báo cáo về fmcg để có kế hoạch phát triển.

Liên hệ