Giới thiệu

Đồng sáng lập Elite PR School. Yêu thích các chủ đề liên quan tới văn hoá, lịch sử, pr marketing thực hành.

 

Liên hệ

Chức vụ

Managing director, Co Founder | Elite PR School

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency