Giới thiệu

Hiện tại là sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Marketing Mình thấy rất thú vị về các bài đăng trên BrandsVietNam và mong muốn chia sẻ thông tin về Marketing đến với các bạn Marketer khác thông qua BrandsVietNam

Liên hệ