Giới thiệu

Cứ mỗi lần có cơ hội được tìm hiểu, được phát hiện và tiếp cận với 1 bài phân tích MKT hay, 1 cảm giác " à há" vui sướng lan tỏa khắp người. Tin rằng sẽ có vô vàn cơ hội để được " à há" luôn ở xung quanh ta, hãy tiếp tục học hỏi, và trao dồi, rồi dần dần chính mình cũng sẽ tạo ra cái cảm giác " à há" " sướng run" đó cho chính NGƯỜI TIÊU DÙNG!

Liên hệ

Chức vụ

BM |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client