Giới thiệu

Theo học khoa Báo Chí trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan thông tấn, báo chí và hiện tại Mỹ Nga đang đảm nhiệm vai trò Marcom tại công ty TNHH Thật Vi Diệu, một dự án khởi nghiệp nhiều tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ và cung cấp giá trị nghiên cứu thị trường cho ngành Marketing Việt Nam. Mỹ Nga hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển và thành công của Thật Vi Diệu đồng thời chứng tỏ được năng lực thực sự của mình qua quãng thời gian đưa Thật Vi Diệu đi lên từ những viên gạch đầu tiên.

Mỹ Nga (www.thatvidieu.com)

Liên hệ

Chức vụ

Marcom Manager | DOOPAGE

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency