Thảo luận của Trang

Marketer có cần phải học? Marketer có cần phải "học"?
"Chào anh. Em là dân mới trong ngành thú thật thì với em để làm một competitive review hay creative brief ... như anh đề cập ở trên là một điều gì đó rất khó. Hy vọng anh có thể giải đáp cho em, để làm được thì em cần học..."