Giới thiệu

Em là marketing training ạ. Hiện tại em đã có kinh nghiệm chạy facebook ads tuy nhiên,em mong muốn phát triển con đường marketing chứ không phải chỉ chạy ads. Bởi vì em không học chuyên ngành nên muốn tìm hiểu nhiều kiến thức về marketing hơn nữa

Liên hệ