Phạm Quốc Tường Lâm
CEO
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dịch vụ BẾP NHÀ M

Giới thiệu

C.E.O at Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dịch vụ Bếp Nhà M

Bếp Nhà M là công ty cố vấn vận hành doanh nghiệp Hospitality

Chuyên về Giải pháp cho Doanh nghiệp F&B

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dịch vụ BẾP NHÀ M

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency