Giới thiệu

Mibrand là công ty chuyên sâu về xây dựng & phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp hàng đầu muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng ngày nay các thương hiệu không chỉ thành công nhờ sự khác biệt trong thiết kế - sáng tạo, chúng cần phải được đo lường, đánh giá kỹ lưỡng từ góc nhìn của khách hàng và các bên liên quan trước khi quyết định đâu là con đường phù hợp với mình. Chúng ta không xây dựng thương hiệu cho các công ty, mà là cho con người. Do đó, các giải pháp chiến lược và thiết kế sáng tạo thương hiệu của chúng tôi đều được dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường và dữ liệu vững chắc.

Mibrand không chỉ là một công ty tư vấn xây dựng thương hiệu, chúng tôi giúp các thương hiệu trở trên vĩ đại nhờ sự thấu hiểu con người.

Liên hệ

Chức vụ

Xây dựng & Phát triển thương hiệu | Mibrand Vietnam

Marketing Side

Agency