Giới thiệu

Markus Marketing School tự hào là tổ chức tiên phong trong việc giảng dạy Tư duy Marketing tại Hà Nội. Với quan điểm “Tư duy quyết định trình độ Marketer”, Markus tập trung xây dựng và củng cố tư duy Marketing mới cho học viên trước khi đi vào từng nghiệp vụ Marketing cụ thể. Tư duy đúng sẽ giúp học viên biết cách khởi tạo, phát triển và thực thi chiến dịch Marketing hiệu quả. Tư duy và kiến thức nền tảng là điều kiện cần để học viên thăng tiến trong công việc và tiến xa trên nhiều ngành hàng khác nhau.

  • Website: Markus.school
  • Fanpage: Markus Marketing School I Think Markus
  • Email: [email protected]

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client