Giới thiệu

Công ty cổ phần Markus Việt Nam vận hành với 2 mảng: Markus Agency và Markus Marketing School.

~ Markus Agency hoạt động với mục tiêu đưa ra những giải pháp Marketing tận gốc giúp các doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững. https://welcome.markus.agency/

~ Markus Marketing School là trường đào tạo Tư duy và Nghiệp vụ Marketing đầu tiên tại Hà Nội. Với quan điểm “Tư duy quyết định trình độ Marketer”, Markus tập trung xây dựng và củng cố tư duy Marketing cho học viên trước khi đi vào từng nghiệp vụ Marketing cụ thể. Đi vào hoạt động từ năm 2012, Markus Marketing School đã tổ chức thành công 70 khóa học cho gần 1800 học viên. https://www.facebook.com/ThinkMarkus/

Liên hệ