Giới thiệu

Tôi tên phúc.Sinh năm 1988 .hiện đang giữ cương vị giám đốc phát triển của công ty commeasure solution việt nam

Liên hệ