Giới thiệu

Tôi là Mai đến từ team Tạp chí The Face Magazine Việt Nam.

Liên hệ

Chức vụ

News/Media Company | The Face Magazine Viet Nam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client