Giới thiệu

Mình là một maketer với tuổi nghề hơn 10 năm, mình rất yêu thích công việc với nhiều sáng tạo và luôn có sự mới mẻ này. Mình tham gia để chia sẻ kinh nghiệm trao đổi thêm kiến thức trong lĩnh vực MKT cùng mọi người.

Liên hệ