Giới thiệu

CLB Marketing MGC là CLB Marketing trực thuộc khoa Marketing trường ĐH Kinh tế quốc dân. CLB hướng tới tạo một môi trường cho các sinh viên khoa Marketing nói riêng và sinh viên yêu thích Marketing nói chung tham gia các hoạt động liên quan đến Marketing, rèn luyện kĩ năng mềm, phát triển khả năng của bản thân, tích lũy kinh nghiệm và gây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Liên hệ