Giới thiệu

Tham gia vào digital marketing từ những năm 2015, là cô gái yêu thích MMO, thích viết lách và luôn nỗ lực để tạo ra giá trị.

Liên hệ

Chức vụ

AIC dIgital marketing | Công ty truyền thông sự kiện số

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client