Bài viết của Phạm

Brand sustainable - Đâu là trọng tâm khai thác? Brand sustainable - Đâu là trọng tâm khai thác?

Tác giả Maya Angelou từng nói: “Tôi nhận ra rằng mọi người sẽ quên những gì bạn nói, quên những gì bạn đã làm… nhưng họ sẽ không bao giờ quên những gì họ cảm thấy!”. Nó cho thấy tầm quan trọng của cảm xúc trong mỗi điểm chạm, quyết định mức độ tích cực của giữa các mối quan hệ với nhau.

Đăng trang chủ
Nhận định các xu hướng PR làm mưa làm gió 2019 Nhận định các xu hướng PR làm mưa làm gió 2019
11/03/2019 Quan hệ Công chúng (PR) 4,845

Quý 1 – 2019 dần trôi về những ngày cuối, cũng là lúc những nhận định về các xu hướng càng rõ rệt hơn. PR, luôn là 1 trong những mắt xích quan trọng trong việc nâng tầm và làm lan tỏa thương hiệu của bạn.

Đăng trang chủ