Giới thiệu

Sinh viên mới ra trường với khao khát được tìm kiếm những cơ hội để khám phá bản thân. Là một người hướng ngoại, có kỹ năng communication và listening, mong muốn được làm việc trong môi trường client, đặc biệt trong bộ phận trade marketing, để hiểu hơn về lĩnh vực và đào sâu hơn về kiến thức marketing thực kế. Vì em biết thực tế và sách vở rất khác biệt

Liên hệ