Giới thiệu

Tôi tên Lê Vũ Đắc Bình, 41 tuổi, sống và làm việc tại Nha trang, hiện đang quản lý nhà hàng leguda Nha trang

Liên hệ