Giới thiệu

Mình là một người hòa đồng, biết những điều tốt nhất dành cho mọi người, có tương đối những kĩ năng cần thiết cho mình và cho những người xung quanh. Trong đó, cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều mình quan tâm tới hàng đầu

Liên hệ