Giới thiệu

Em là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng. Em yêu thích và mong muốn mở rộng kiến thức nhiều hơn về marketing qua những khóa học online Branndsvietnam.

Liên hệ