Giới thiệu

Tôi là Lê Bang Đức. Chuyên gia về Lean - 6sigma - Sản xuất tinh gọn. Tôi giúp các doanh nghiệp Tối ưu chi phí, tăng năng suất, chất lượng và đào tạo phát triển năng lực đội ngũ. Tôi có một ước mơ: Một Việt Nam thịnh vượng thông qua các doanh nghiệp có hệ thống vận hành tuyệt hảo.

Liên hệ