Marketer Ngọc
Mỹ Ngọc

HR Executive
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên này chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


HR Executive, CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh
https://lavadigital.net/

Thông tin khác


Thành viên từ: 23/12/2022 (9 tháng)