Josheph Minh Dũng
Management communication
FLY WITH MINH DŨNG - CẤT CÁNH CÙNG BẠN

Giới thiệu

Xin chào! Tôi là Josheph Minh Dũng, hiện tại đang học tập và làm việc trong lĩnh vực PR. Để nói về bản thân nói thì ngắn gọn trong 3 từ Bứt phá - Đam mê - cầu tiến.

Liên hệ

Chức vụ

Management communication | FLY WITH MINH DŨNG - CẤT CÁNH CÙNG BẠN

Marketing Side

Sinh viên