Giới thiệu

Joseph Vu | Mr. Vũ Minh Thông, hiện là Quản trị viên của CỘNG ĐỒNG MODERN TRADE VIỆT NAM trên Facebook.

& Chủ tịch HĐQT CTCP VSolution Việt Nam.

Liên hệ

Chức vụ

MT Biz R&D |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client