Giới thiệu

Với mong muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với cam kết mang đến những trải nghiệm học tập quý giá nhằm giúp học viên khám phá bản thân, thay đổi tầm nhìn và đạt được những thành công trong cuộc sống. ILA Việt Nam cam kết không ngừng cải tiến mọi hoạt động, mở thêm nhiều trường học và cung cấp chương trình học hiện đại theo mô hình học tập thế kỷ 21. Tự hào được là một nhân viên của ILA Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho nền giáo dục cũng như cộng đồng, tôi mong muốn sẽ là người truyền tải, phổ biến những giá trị cốt lõi cũng như sứ mệnh của ILA ngày một rộng rãi.

Liên hệ

Chức vụ

Brand Manager | ILA Vietnam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client