Giới thiệu

Tôi hiện là sinh viên Đại học Thương Mại. Chuyên ngành của tôi là Markerting.

Liên hệ