Giới thiệu

Tôi hiện là nhân viên kinh doanh công ty linh kiện điện tử

Liên hệ