Giới thiệu

Tôi là nhân viên hành chánh nhân sự, muốn tham gia Brands để biết thêm agency và tìm kiếm nhân viên tuyển dụng cho bên mình. Mong Brands duyệt cho tôi tham gia nhé. Thanks Brands nhiều

Liên hệ