Giới thiệu

tôi là Hoàng Văn Cường,tôi làm sales được 3 năm ,tôi rất thích và có sự đam mê với các kỹ năng mềm cũng như kỹ năng bản thân phát triển sales.tôi nghĩ maketing có quan hệ rất mật thiết với sales bởi theo cá nhân tôi maketing là một hỗ trợ hữu ích cho sales tiếp cận thị trường dễ dàng hơn mới mẻ hơn dựa vào các chỉ số phân tích thị trường đồng thời doanh thu bán hàng của sales lại là yếu tố them chốt quyết định đến đánh giá sự thành công của chiến lược maketing.

Liên hệ

Marketing Side

Client