Giới thiệu

Mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm mình có về Digital Marketing đến với mọi người.

Liên hệ công việc với tôi qua:

Email: [email protected]

Liên hệ

Chức vụ

Content Creator | Adsplus

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency