Giới thiệu

Hiện đang là Head of Brand Department tại HOCMAI, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến tại Việt Nam từ 2007 đến nay.

Liên hệ