Giới thiệu

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP FLAGUP 2019 – FACE THE RACE

*Thông tin chi tiết cuộc thi:

http://bit.ly/Cuoc_thi_khoi_nghiep_Flagup2019

*Link fanpage cuộc thi:

https://www.facebook.com/flagup.flagshipstartupclub/

 

 

Liên hệ