Giới thiệu

Eye level là hệ thống đào tạo chương trình Toán và tiếng Anh bổ sung dành cho học sinh tốt nhất ở Hàn Quốc. Chương trình học của Eye Level đã được chứng nhận chất lượng qua hơn 40 năm phát triển. Liên tục nhiều năm liền được bầu chọn là thương hiệu giáo dục tốt nhất ở Hàn Quốc, thương hiệu mạnh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2013 và xếp thứ 67 trong tốp 500 thương hiệu nhượng quyền mạnh trên thế giới năm 2014. Hiện nay Eye Level được áp dụng giảng dạy ở nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh Quốc, Hong Kong, Singapore... Hơn 2,5 triệu học sinh đang theo học tại trung tâm Eye Level của 18+ quốc gia trên toàn thế giới.

Liên hệ