Marketer Linh
Le Linh

Senior Integrated Planning Manager
Wavemaker


PROFILE

Giới thiệu


Background về Marketing Hiện tại đang làm việc ở Agency Luôn muốn tìm hiểu thêm về ngành

Liên hệ


Senior Integrated Planning Manager, Wavemaker

Thông tin khác


Thành viên từ: 06/10/2015 (7 năm 8 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam