Giới thiệu

Background về Marketing Hiện tại đang làm việc ở Agency Luôn muốn tìm hiểu thêm về ngành

Liên hệ

Chức vụ

Senior Integrated Planning Manager | Wavemaker