Giới thiệu

Mình là Senior Recruiter của Cốc Cốc. Muốn tham gia vào cộng đồng để học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm các ứng viên tài năng trong mảng Digital.

Liên hệ