Giới thiệu

Anh Kiên Đoàn có hơn 22 năm kinh nghiệm về tiếp thị, truyền thông, tiếp thị kỹ thuật số, và công nghệ thông tin, trong đó có hơn 12 năm kinh nghiệm tại nhiều vị trí quản lý cấp cao tại nhiều công ty quảng cáo và công ty công nghệ bao gồm YouNet Digital (CEO), Golden Communication (Giám Đốc Điều Hành), Pyramid Consulting (Giám Đốc PMO), Bliss Interactive (Giám Đốc Điều Hành), Marketeers Vietnam (Giám Đốc Điều Hành), và Purple Asia (Phó Giám Đốc Điều Hành và CTO). Anh có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án lớn và nhận nhiều khen ngợi từ cả những thương hiệu nước ngoài như Microsoft, Toyota, Lexus, Nivea, Colgate Palmolive, Schweppes, v.v… và những thương hiệu nội địa như New World Hotel, Caravell Hotel, La Veranda Resort, VinaCapital, VinaLiving, Dragon Capital, PXP, Vietfund Management, Bibica, v.v… Với kinh nghiệm rộng và sâu trong việc quản lý các doanh nghiệp và dự án lên đến 1,000 nhân viên và doanh thu hàng năm hơn 15 triệu đô, anh Kiên hiện tham gia đầu tư và quản lý nhiều doanh nghiệp trong đó có Reputable Asia (Executive Founder) và Digityze Asia (CEO).

Liên hệ

Chức vụ

CEO | Reputyze Asia

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency