Thảo luận của Nhung

Phân tích chiến dịch thắng giải vàng tại The Smarties Awards 2015: Sunsilk “Ngôn ngữ tóc” Phân tích chiến dịch thắng giải vàng tại The Smarties Awards 2015: Sunsilk “Ngôn ngữ tóc”
27/10/2015 Quan điểm
"Em cũng đã từng phân tích case này để mọi người thảo luận và học hỏi. Đây là 1 campaign rất xuất sắc, hay từ insight, idea cho đến thực hiện. Nó chứng tỏ 1 chiến dịch marketing có thể thành công rực rỡ mà đâu cần phải đốt tiền..."