Bài viết của Đạt

Ngành sức khoẻ và sắc đẹp nắm giữ “ngôi vương” về doanh thu trên Shopee Ngành sức khoẻ và sắc đẹp nắm giữ “ngôi vương” về doanh thu trên Shopee
08/09/2021 Tin thị trường 3,246

Bất chấp đại dịch, ngành hàng sức khoẻ và sức đẹp nắm giữ “ngôi vương” về doanh thu trên Shopee Mall với hơn 180 tỉ đồng/tháng.

Đăng trang chủ