Marketer Dat
Nguyen Dat

Growth Marketing
Zalo


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên này chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Growth Marketing, Zalo
Nam
Client
Hồ Chí Minh
https://zalo.cloud/
https://www.linkedin.com/in/datnguyengin60a5731b1/

Thông tin khác


Thành viên từ: 22/05/2023 (4 tháng)