Linh Đàm
Senior Marcoms Manager | Author
Family Medical Practice | Linhdam.Co

Giới thiệu

Senior Marcoms Manager | Author | Blogger - Linhdam.Co

Là Senior Marcoms Manager tại một doanh nghiệp nước ngoài, Linh Đàm đồng thời là cố vấn về marketing cho một số doanh nghiệp, cá nhân và là tác giả của nhiều bài viết về marketing, quản trị, kinh doanh trên CafeBiz, Dealstreet Asia, Báo Đầu tư... từ 2008.

Bên cạnh công việc về marketing, Linh Đàm cũng là tác giả và đồng tác giả của 03 cuốn sách về kinh doanh, phong cách sống bán chạy với 15.000 bản đã phát hành từ 2013.

- Những người làm chủ số 1 Việt Nam: bit.ly/34O0Ec5

- JOY Magazine Book 1: Lấp lánh: bit.ly/37Rvsur

- Thất bại để thành công

Ngoài ra, Linh Đàm còn sở hữu blog cá nhân về marketing, nghệ thuật và cuộc sống tại https://linhdam.co/ từ 2020.

Liên hệ

Chức vụ

Senior Marcoms Manager | Author | Family Medical Practice | Linhdam.Co

Marketing Side

Client