Giới thiệu

Thành lập vào năm 1912, tổ chức Dale Carnegie là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện người lớn trong môi trường. Dale Carnegie đã không ngừng phát triển đi lên từ niềm tin của một người về “sức mạnh tự hoàn thiện”, để trở thành một tổ chức tư vấn phát triển năng lực có văn phòng trên khắp thế giới. Hiện tại, Dale Carnegie có hơn 227 văn phòng ở 86 quốc gia và cung cấp giải pháp với hơn 33 ngôn ngữ.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client