Giới thiệu

Với 1 năm ở vị trí Junior Digital Marketer tôi đã phát triển kĩ năng ở nhiều mảng trong Digital Marketing: Facebook & Google Ads, Social Media, Content Maketing

Kinh nghiệm

9/2018 - 1/2018:

  • Quản lý hệ thống fanpage của công ty và khách hàng
  • Định hướng nội dung cho Fanpage Facebook, chiến dịch quảng cáo
  • Phản hồi tin nhắn của khách hàng, đối tác qua kênh Facebook, Instagram, website Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để lên ý tưởng thực hiện
  • Sản xuất và cập nhật hình ảnh sản phẩm lên website và mạng xã hội

2/2019 - 1/2020:

  • Làm việc với khách hàng và đề xuất các hoạt động marketing theo quý và tháng
  • Lập kế hoạch & khởi tạo các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Zalo Ads, Google Ads 
  • Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng với chi phí thấp nhất cho khách hàng Đánh giá và báo cáo chiến dịch Marketing định kì

Liên hệ