Giới thiệu

Một Marketer tươi mới vừa tốt nghiệp, tâm niệm việc học là công việc lâu dài đáng để đầu tư, đang tìm con đường học để làm và đi làm để có tiền học.

Liên hệ