Giới thiệu

CLB Thương Mại - I.C, thuộc Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh, thành lập với mong muốn mang lại sân chơi bổ ích và thiết thực, đồng thời tổ chức các chương trình sự kiện nhằm mang lại kiến thức và trải nghiệm cho sinh viên ngành Thương Mại nói riêng và sinh viên Đại học Kinh Tế TPHCM cũng như các bạn yêu thích kinh doanh, sales nói chung.

Liên hệ