Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

HR & Admin Manager | CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED